Rohill wykorzystuje łączność LEO

Rohill zaprezentował swoje „Rapid Deployment Solution” z połączeniem Starlink Satellite w CCW 2024. Produkt jest odpowiedzią na „zwiększające się zapotrzebowanie na solidne sieci komunikacyjne podczas klęsk żywiołowych, poważnych incydentów i wydarzeń na dużą skalę”. Połączenie tego typu oferuje szybką i niezależną łączność bez względu na miejsce stacjonowania, idealne dla krytycznych rozwiązań o wysokim znaczeniu.

Rzecznik firmy powiedział: „[System szybkiego wdrażania] umożliwia szybkie wdrożenie niezbędnych zasobów dostosowanych do konkretnych scenariuszy. Wymaga jedynie źródła zasilania, aby ustanowić pełnoprawne, krytyczne rozwiązanie szerokopasmowe o znaczeniu krytycznym, wykorzystującym standardowe wyposażenie używane przez osoby udzielające pierwszej pomocy.”

Jedyne wymaganie przy zestawieniu łączności typu satelitarnego, to dostarczenie stabilnego zasilania, czy to z pojazdu będącego punktem bazowym, czy wewnątrz budynku oddalonego od sąsiadujących sieci wysokiego napięcia, bez względu na miejsce połączenie zostanie nawiązane, nie potrzebne są żadnego inne dodatkowe wymagania do osiągnięcia stabilnego połączenia satelitarnego dającego możliwość komunikacji z oddalonymi jednostkami, czy grupami w rozproszeniu.

Ta innowacja stanowi znaczący krok naprzód w elimieniu łączności satelitarnej w celu zwiększenia możliwości szybkiego wdrażania, nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale także w przypadku łączności stacji bazowej.

Rozwiązanie wykorzystuje łączność satelitarną z sieci, w tym Kuiper, Starlink, OneWeb i innych.

Rohill wykorzystuje łączność LEO

Rohill zaprezentował swoje „Rapid Deployment Solution” z połączeniem Starlink Satellite w CCW 2024. Produkt jest odpowiedzią na „zwiększające się zapotrzebowanie na solidne sieci komunikacyjne podczas klęsk żywiołowych, poważnych incydentów i wydarzeń na dużą skalę”. Połączenie tego typu oferuje szybką i niezależną łączność bez względu na miejsce stacjonowania, idealne dla krytycznych rozwiązań o wysokim znaczeniu.

Rzecznik firmy powiedział: „[System szybkiego wdrażania] umożliwia szybkie wdrożenie niezbędnych zasobów dostosowanych do konkretnych scenariuszy. Wymaga jedynie źródła zasilania, aby ustanowić pełnoprawne, krytyczne rozwiązanie szerokopasmowe o znaczeniu krytycznym, wykorzystującym standardowe wyposażenie używane przez osoby udzielające pierwszej pomocy.”

Jedyne wymaganie przy zestawieniu łączności typu satelitarnego, to dostarczenie stabilnego zasilania, czy to z pojazdu będącego punktem bazowym, czy wewnątrz budynku oddalonego od sąsiadujących sieci wysokiego napięcia, bez względu na miejsce połączenie zostanie nawiązane, nie potrzebne są żadnego inne dodatkowe wymagania do osiągnięcia stabilnego połączenia satelitarnego dającego możliwość komunikacji z oddalonymi jednostkami, czy grupami w rozproszeniu.

Ta innowacja stanowi znaczący krok naprzód w elimieniu łączności satelitarnej w celu zwiększenia możliwości szybkiego wdrażania, nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale także w przypadku łączności stacji bazowej.

Rozwiązanie wykorzystuje łączność satelitarną z sieci, w tym Kuiper, Starlink, OneWeb i innych.