Streamwide i Rohill integracja MCPTT-LMR

Streamwide wraz ze swoim partnerem Rohillem zaprezentował praktyczną demonstrację współdziałania Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT) i Land Mobile Radio (LMR) na podstawie funkcji 3GPP (IWF)

Streamwide, lider rynku rozwiązań komunikacyjnych o znaczeniu krytycznym, oraz Rohill, holenderski producent infrastruktury komunikacyjnej TETRA, wspólnie zademonstrowali systemy łączności (Long Term Evolution) z systemami LMR (Land Mobile Radio) opartymi na nowym standardzie funkcji interworkingowej 3GPP (IWF). Zespoły z Streamwide i Rohill przeprowadziły niezbędne zmiany umożliwiające obu systemom komunikacyjnym nowy interfejs zgodnie z nowym standardem 3GPP-IWF.

Wiele organizacji, które od dawna korzystają z systemu LMR, obecnie stara się uaktualnić swoją komunikację, aby osiągnąć nowy poziom funkcjonalności i zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność, dodając znormalizowane mobilne technologie szerokopasmowe za pomocą dedykowanych sieci prywatnych, komercyjnych usług dostawców lub kombinacji obu tych opcji.

Rohill wraz ze swoim partnerem udostępniając nowe zaawansowane funkcje przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a także innym użytkownikom kluczowych rynków wertykalnych, umożliwia uproszczenie zadań operacyjnych i usprawnia koordynację między różnymi zespołami. Biorąc pod uwagę, że system LMR będzie nadal służył krytycznym misjom w nadchodzących latach, nowy standard 3GPP-IWF pozwoli na integrację systemów bezpieczeństwa publicznego LTE z LMR. To są systemy pozwalające użytkownikom korzystać z obu światów. Połączenie to zapewnia szeroki zakres zalet i pozwala skutecznie sprostać nowym wyzwaniom operacyjnym. Usługi i funkcje krytyczne, takie jak strumieniowanie wideo i wymiana danych informacyjnych w czasie rzeczywistym, znacznie pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji taktycznych we właściwym czasie.

Rozwój tej nowej funkcji współpracy przy użyciu otwartego standardu IWF zdefiniowanego przez 3GPP oznacza, że możliwe jest teraz zintegrowanie Streamwide w szerokopasmowym rozwiązaniu z dowolnym systemem LMR oferującym IWF, w szczególności z systemem TETRA Rohill.

Streamwide i Rohill integracja MCPTT-LMR

Streamwide wraz ze swoim partnerem Rohillem zaprezentował praktyczną demonstrację współdziałania Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT) i Land Mobile Radio (LMR) na podstawie funkcji 3GPP (IWF)

Streamwide, lider rynku rozwiązań komunikacyjnych o znaczeniu krytycznym, oraz Rohill, holenderski producent infrastruktury komunikacyjnej TETRA, wspólnie zademonstrowali systemy łączności (Long Term Evolution) z systemami LMR (Land Mobile Radio) opartymi na nowym standardzie funkcji interworkingowej 3GPP (IWF). Zespoły z Streamwide i Rohill przeprowadziły niezbędne zmiany umożliwiające obu systemom komunikacyjnym nowy interfejs zgodnie z nowym standardem 3GPP-IWF.

Wiele organizacji, które od dawna korzystają z systemu LMR, obecnie stara się uaktualnić swoją komunikację, aby osiągnąć nowy poziom funkcjonalności i zwiększyć bezpieczeństwo oraz wydajność, dodając znormalizowane mobilne technologie szerokopasmowe za pomocą dedykowanych sieci prywatnych, komercyjnych usług dostawców lub kombinacji obu tych opcji.

Rohill wraz ze swoim partnerem udostępniając nowe zaawansowane funkcje przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a także innym użytkownikom kluczowych rynków wertykalnych, umożliwia uproszczenie zadań operacyjnych i usprawnia koordynację między różnymi zespołami. Biorąc pod uwagę, że system LMR będzie nadal służył krytycznym misjom w nadchodzących latach, nowy standard 3GPP-IWF pozwoli na integrację systemów bezpieczeństwa publicznego LTE z LMR. To są systemy pozwalające użytkownikom korzystać z obu światów. Połączenie to zapewnia szeroki zakres zalet i pozwala skutecznie sprostać nowym wyzwaniom operacyjnym. Usługi i funkcje krytyczne, takie jak strumieniowanie wideo i wymiana danych informacyjnych w czasie rzeczywistym, znacznie pomagają w podejmowaniu odpowiednich decyzji taktycznych we właściwym czasie.

Rozwój tej nowej funkcji współpracy przy użyciu otwartego standardu IWF zdefiniowanego przez 3GPP oznacza, że możliwe jest teraz zintegrowanie Streamwide w szerokopasmowym rozwiązaniu z dowolnym systemem LMR oferującym IWF, w szczególności z systemem TETRA Rohill.